Битумът като петролен продукт

Битумна хидроизолация

Битумът е твърда, вискозна и еластична смола, която се получава от дестилацията на някои видове нефт. Той е петролен продукт, който се използва за множество цели, включително за производство на горива, строителни материали, покривни материали, пътища, автомобилни гуми, косметика, фармацевтика и др.

Битумът се добива от природните нефтени резерви и се отделя чрез дестилация. В процеса на дестилация, нефтените продукти се разделят на различни фракции в зависимост от техните кипящи точки. Битумът има кипяща точка много по-висока от другите нефтени продукти, като например бензин или дизел, което го прави по-труден за дестилация.

Битумът е един от най-тежките и вискозни от всички нефтени продукти. Той има много висок вискозитет и се прилепя към различни повърхности. Това го прави идеален за използване като хидроизолационен материал за строителството.

Въпреки че битумът е полезен петролен продукт, производството и използването му може да има и някои неблагоприятни ефекти върху околната среда. За да се добие битум, е необходимо да се извърши дестилация на нефт, която може да предизвика замърсяване на въздуха и водата, както и да доведе до образуването на отпадъци и емисии от стъпката на производството. Въпреки това, има множество технологии и методи, които се използват за оптимизиране на производството на битум и намаляване на негативните му ефекти върху околната среда.

Партнираме с фирми доказани в бранша

Наши партньори са водещите фирми